PokeArt
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Anime YuGiOh! (full)

Go down

Anime YuGiOh! (full) Empty Anime YuGiOh! (full)

Bài gửi by Edge on Tue Jun 02, 2009 10:55 am

Yu-Gi-Oh! Season 1

001. The Heart of the Cards (http://www.megaupload.com/?d=Z0AFEKCW)
002. The Gauntlet is Thrown (http://www.megaupload.com/?d=MUC5XE8N)
003. Journey to the Duelist Kingdom (http://www.megaupload.com/?d=55WQYSVR)
004. Into the Hornet's Nest (http://www.megaupload.com/?d=FPZ0XPQW)
005. The Ultimate Great Moth (http://www.megaupload.com/?d=4DY3ZHVZ)
006. First Duel (http://www.megaupload.com/?d=EXZ716EJ)
007. Attack From the Deep (http://www.megaupload.com/?d=2QBDKNG3)
008. Everything's Relative (http://www.megaupload.com/?d=OUI7MJC8)
009. Duel With a Ghoul (http://www.megaupload.com/?d=KQA8JOFQ)
010. Give up the Ghost (http://www.megaupload.com/?d=DO7DEJE1)
011. The Dueling Monkey (http://www.megaupload.com/?d=0GPBSMFY)
012. Trial by Red Eyes (http://www.megaupload.com/?d=ZNWZSFHJ)
013. Evil Spirit of the Ring (http://www.megaupload.com/?d=JUAB6LLR)
014. The Light at the End of the Tunnel (http://www.megaupload.com/?d=6UYY8HBD)
015. Winning Through Intimidation (http://www.megaupload.com/?d=5KDGPW18)
016. The Scars of Defeat (http://www.megaupload.com/?d=ZTMDLT47)
017. Arena of Lost Souls (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=BFUHVCDS)
018. Arena of Lost Souls (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=S2GEKRYE)
019. Double Trouble Duel (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=GNT7JUYI)
020. Double Trouble Duel (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=7HEVGHBT)
021. Double Trouble Duel (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=ICIKONCJ)
022. Face Off (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=AD9QMALO)
023. Face Off (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=Q8WE7DYL)
024. Face Off (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=U0YS2M6H)
025. Shining Friendship (http://www.megaupload.com/?d=8AFZNZ00)
026. Champion vs. Creator (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=ASYWOOWR)
027. Champion vs. Creator (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=ICYX1C97)
028. The Night Before (http://www.megaupload.com/?d=3IHX2CYX)
029. Duel Identity (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=FULQGCAA)
030. Duel Identity (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=N0X3WTQ4)
031. Keith's Machination (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=EU5N3MJ5)
032. Keith's Machination (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=JXYTO6DL)
033. Best of Duels, Best of Friends (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=6IXUR15W)
034. Best of Duels, Best of Friends (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=9NUU8PDR)
035. Yugi vs. Pegasus : Match of the Millennium (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=CBBGXRIJ)
036. Yugi vs. Pegasus : Match of the Millennium (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=LT4FE0N2)
037. Yugi vs. Pegasus : Match of the Millennium (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=0FJAV23G)
038. Yugi vs. Pegasus : Match of the Millennium (Part 4) (http://www.megaupload.com/?d=AO57ECS8)
039. Yugi vs. Pegasus : Match of the Millennium (Part 5) (http://www.megaupload.com/?d=87NM80T6)
040. Aftermath (http://www.megaupload.com/?d=9Z5FGYKK)
041. The Wrath of Rebecca (http://www.megaupload.com/?d=OKGX2VV0)
042. The Ties of Friendship (http://www.megaupload.com/?d=DBOCGH1F)
043. Legendary Heroes (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=BG4UHPQW)
044. Legendary Heroes (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=SJG54RBW)
045. Legendary Heroes (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=AET8NEAQ)
046. Dungeon Dice Monsters (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=5K3NZS21)
047. Dungeon Dice Monsters (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=ZKZXWO6U)
048. Dungeon Dice Monsters (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=TGX8DR7B)
049. Dungeon Dice Monsters (Part 4) (http://www.megaupload.com/?d=8D4X3UI9)
Yu-Gi-Oh! Season 2

050. The Mystery Duelist (Part 1) (http://www.oxyshare.com/d/sM3XiKJufhE/Yu-Gi-Oh!_S02E01-TheMysteryDuelist(1).rickw512.avi.html)
051. The Mystery Duelist (Part 2) (http://www.oxyshare.com/d/ow6x4OGGcjk/Yu-Gi-Oh!_S02E02-TheMysteryDuelist(2).rickw512.avi.html)
052. The Past is Prologue (http://www.oxyshare.com/d/iCSGerOTyKC/Yu-Gi-Oh!_S02E03-ThePastIsPrologue.rickw512.avi.html)
053. Steppin' Out (http://www.megaupload.com/?d=O8J2UN0Q)
054. Obelisk the Tormentor (http://www.megaupload.com/?d=9JUQJFU3)
055. Stalked By the Rare Hunters (http://www.megaupload.com/?d=1V0P55QP)
056. Yugi vs. the Rare Hunter (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=VWTJK4LJ)
057. Yugi vs. the Rare Hunter (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=BL7T8NXQ)
058. Espa Roba - The ESP Duelist (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=CCQV1VLB)
059. Espa Roba - The ESP Duelist (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=LM5EZHQN)
060. The Master of Magicians (Part 1) (http://www.oxyshare.com/d/SRKWerKY5Dk/Yu-Gi-Oh!_S02E11-TheMasterOfMagicians(1).rickw512.avi.html)
061. The Master of Magicians (Part 2) (http://www.oxyshare.com/d/GXZAVllYD7i/Yu-Gi-Oh!_S02E12-TheMasterOfMagicians(2).rickw512.avi.html)
062. The Master of Magicians (Part 3) (http://www.oxyshare.com/d/mF7Jm12MCqG/Yu-Gi-Oh!_S02E13-TheMasterOfMagicians(3).rickw512.avi.html)
063. Playing With a Parasite (Part 1) (http://www.oxyshare.com/d/QfhtkY0sTap/Yu-Gi-Oh!_S02E14-PlayingWithAParasite(1).rickw512.avi.html)
064. Playing With a Parasite (Part 2) (http://www.oxyshare.com/d/76RhV3uoccG/Yu-Gi-Oh!_S02E15-PlayingWithAParasite(2).rickw512.avi.html)
065. Mime Control (Part 1) (http://www.oxyshare.com/d/NaFuzCMOFys/Yu-Gi-Oh!_S02E16-MimeControl(1).rickw512.avi.html)
066. Mime Control (Part 2) (http://www.oxyshare.com/d/4tC3hk1Q8ls/Yu-Gi-Oh!_S02E17-MimeControl(2).rickw512.avi.html)
067. Mime Control (Part 3) (http://www.oxyshare.com/d/CdXXZdDEbBj/Yu-Gi-Oh!_S02E18-MimeControl(3).rickw512.avi.html)
068. Legendary Fisherman (Part 1) (http://www.oxyshare.com/d/bRTxCl6kpwC/Yu-Gi-Oh!_S02E19-LegendaryFisherman(1).rickw512.avi.html)
069. Legendary Fisherman (Part 2) (http://www.oxyshare.com/d/JzNtzh29FFt/Yu-Gi-Oh!_S02E20-LegendaryFisherman(2).rickw512.avi.html)
070. Double Duel (Part 1) (http://www.oxyshare.com/d/CNBfgLmtnrS/Yu-Gi-Oh!_S02E21-DoubleDuel(1).rickw512.avi.html)
071. Double Duel (Part 2) (http://www.oxyshare.com/d/JrfG0s9MK4K/Yu-Gi-Oh!_S02E22-DoubleDuel(2).rickw512.avi.html)
072. Double Duel (Part 3) (http://www.oxyshare.com/d/JwFJwezMtvS/Yu-Gi-Oh!_S02E23-DoubleDuel(3).rickw512.avi.html)
073. Double Duel (Part 4) (http://www.oxyshare.com/d/ovW4vSY2nZC/Yu-Gi-Oh!_S02E24-DoubleDuel(4).rickw512.avi.html)
074. The Rescue (http://www.oxyshare.com/d/zLPJerOGBsy/Yu-Gi-Oh!_S02E25-TheRescue.rickw512.avi.html)
075. Friends 'Til the End (Part 1) (http://www.oxyshare.com/d/TILeZHiaoXc/Yu-Gi-Oh!_S02E26-FriendsTilTheEnd(1).rickw512.avi.html)
076. Friends 'Til the End (Part 2) (http://www.oxyshare.com/d/i5RZ8VCtZDS/Yu-Gi-Oh!_S02E27-FriendsTilTheEnd(2).rickw512.avi.html)
077. Friends 'Til the End (Part 3) (http://www.oxyshare.com/d/VmbXF1YXA4Q/Yu-Gi-Oh!_S02E28-FriendsTilTheEnd(3).rickw512.avi.html)
078. Friends 'Til the End (Part 4) (http://www.oxyshare.com/d/XA4hqGz958a/Yu-Gi-Oh!_S02E29-FriendsTilTheEnd(4).rickw512.avi.html)
079. Shadow of a Duel (http://www.oxyshare.com/d/gSeJkg8ZiTq/Yu-Gi-Oh!_S02E30-ShadowOfADuel.rickw512.avi.html)
080. Lights, Camera, Duel (http://www.oxyshare.com/d/DmugBGgSqm2/Yu-Gi-Oh!_S02E31-Lights,Camera,Duel.rickw512.avi.html)
081. Let the Finals Begin! (http://www.oxyshare.com/d/zRwLhLRl7pr/Yu-Gi-Oh!_S02E32-LetTheFinalsBegin!.rickw512.avi.html)
082. The Dark Spirit Revealed (Part 1) (http://www.oxyshare.com/d/pxjhtsyX2Z1/Yu-Gi-Oh!_S02E33-TheDarkSpiritRevealed(1).rickw512.avi.html)
083. The Dark Spirit Revealed (Part 2) (http://www.oxyshare.com/d/pVvZjRoLVbU/Yu-Gi-Oh!_S02E34-TheDarkSpiritRevealed(2).rickw512.avi.html)
084. The Dark Spirit Revealed (Part 3) (http://www.oxyshare.com/d/iU6Pp6c5h15/Yu-Gi-Oh!_S02E35-TheDarkSpiritRevealed(3).rickw512.avi.html)
085. Rage of the Egyptian Gods (http://www.oxyshare.com/d/nyMzF47O23v/Yu-Gi-Oh!_S02E36-RageOfTheEgyptianGods.rickw512.avi.html)
086. Awakening of Evil (Part 1) (http://www.oxyshare.com/d/U8sO4vNbRjq/Yu-Gi-Oh!_S02E37-AwakeningOfEvil(1).rickw512.avi.html)
087. Awakening of Evil (Part 2) (http://www.oxyshare.com/d/qjBJAOrjAjg/Yu-Gi-Oh!_S02E38-AwakeningOfEvil(2).rickw512.avi.html)
088. Awakening of Evil (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=KCTCDPNT)
089. Awakening of Evil (Part 4) (http://www.megaupload.com/?d=WZ2XRQID)
090. Mind Game (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=DUI4Q90Q)
091. Mind Game (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=FULA1H3V)
092. Mind Game (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=IPP9WCZO)
093. A Duel with Destiny (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=XAKG8YKK)
094. A Duel with Destiny (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=04OOCJ0P)
095. The Tomb-Keeper's Secret (http://www.megaupload.com/?d=FG6MSZKG)
096. Showdown in the Shadows (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=X4MGTXHB)
097. Showdown in the Shadows (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=IYCOB4HP)

Season 3: Yu-Gi-Oh! Enter the Shadow Realm


098. A Virtual Nightmare (http://www.megaupload.com/?d=W5V0M1G0)
099. Isolated in Cyber Space (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=I7EW6BNT)
100. Isolated in Cyber Space (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=7O07CHF4)
101. Isolated in Cyber Space (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=DPMYMZAZ)
102. Freeze Play (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=31KP765M)
103. Freeze Play (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=UX4DNB24)
104. Courtroom Chaos (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=JTPVCSJU)
105. Courtroom Chaos (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=9CEJBQBF)
106. Mechanical Mayhem (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=5WZD4JXL)
107. Mechanical Mayhem (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=6HTMIKL0)
108. Settling the Score (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=V1UJ7O7D)
109. Settling the Score (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=6SPN0HNM)
110. Noah's Secret (http://www.megaupload.com/?d=8Q09D5QN)
111. Merger of the Big Five (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=VB2UD2BI)
112. Merger of the Big Five (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=HE7XST9O)
113. Merger of the Big Five (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=V2ZI62IG)
114. Brothers in Arms (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=TJDCZWBP)
115. Brothers in Arms (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=5HYA7D1S)
116. Brothers in Arms (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=IIXKKVF9)
117. Noah's Final Threat (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=G84OBP56)
118. Noah's Final Threat (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=3CN9GLV3)
119. So Close Yet So Far (http://www.megaupload.com/?d=955WIGXG)
120. Burying the Past (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=8L0725CC)
121. Burying the Past (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=BTTIS6XD)
122. Back to Battle City (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=FGJDYF35)
123. Back to Battle City (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=UPOJBUUF)
124. Back to Battle City (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=LK3JWHH8)
125. The Darkness Returns (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=YPIAS93T)
126. The Darkness Returns (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=NVY2Q0KA)
127. The Darkness Returns (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=2LYQI86U)
128. The Darkness Returns (Part 4) (http://www.megaupload.com/?d=5X84KU73)
129. Clash in the Coliseum (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=LPB6EWE1)
130. Clash in the Coliseum (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=O5G2HOKN)
131. Clash in the Coliseum (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=1K3F5PE5)
132. Clash in the Coliseum (Part 4) (http://www.megaupload.com/?d=IN2F5KNW)
133. Clash in the Coliseum (Part 5) (http://www.megaupload.com/?d=X2AYJGBQ)
134. Clash in the Coliseum (Part 6) (http://www.megaupload.com/?d=QUH5SI4Q)
135. Battle for the Bronze (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=JT41BLZ5)
136. Battle for the Bronze (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=7SG6E3W2)
137. Battle for the Bronze (Part 3) (http://www.oxyshare.com/d/yE2vbA59SEI/Yu-Gi-Oh!_S03E16-BattleForTheBronze(3).rickw512.avi.html)
138. The Final Face Off (Part 1) (http://www.oxyshare.com/d/9TzjTCWxKxY/Yu-Gi-Oh!_S03E17-TheFinalFaceOff(1).rickw512.avi.html)
139. The Final Face Off (Part 2) (http://www.oxyshare.com/d/IqVXUumOZ09/Yu-Gi-Oh!_S03E18-TheFinalFaceOff(2).rickw512.avi.html)
140. The Final Face Off (Part 3) (http://www.oxyshare.com/d/OGb9LGfZsZI/Yu-Gi-Oh!_S03E19-TheFinalFaceOff(3).rickw512.avi.html)
141. The Final Face Off (Part 4) (http://www.oxyshare.com/d/g75T8iGYCc7/Yu-Gi-Oh!_S03E20-TheFinalFaceOff(4).rickw512.avi.html)
142. The Final Face Off (Part 5) (http://www.oxyshare.com/d/HXU7vHLBeTJ/Yu-Gi-Oh!_S03E21-TheFinalFaceOff(5).rickw512.avi.html)
143. One for the Road (http://www.oxyshare.com/d/adxSJmve8bI/Yu-Gi-Oh!_S03E22-OneForTheRoad(1).rickw512.avi.html)
144. Looking Back and Moving Ahead (http://www.oxyshare.com/d/5etHybRuN9C/Yu-Gi-Oh!_S03E23-OneForTheRoad(2).rickw512.avi.html)
Edge
Edge
Nhà thiết kế tài hoa
Nhà thiết kế  tài hoa

Tổng số bài gửi : 231
Join date : 01/06/2009
Đến từ : The United States of Play Boy
Jing : 823675
Được cảm ơn : 15

http://truongton.net

Về Đầu Trang Go down

Anime YuGiOh! (full) Empty Re: Anime YuGiOh! (full)

Bài gửi by Edge on Tue Jun 02, 2009 10:56 am

Season 4: Yu-Gi-Oh! Waking the Dragons

145. A New Evil (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=ENPK8J6C)
146. A New Evil (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=CTUI49IA)
147. Legend of the Dragons (http://www.megaupload.com/?d=4I8SWQ7Z)
148. The Creator Returns (http://www.megaupload.com/?d=5E5JW8WZ)
149. Deja Duel! (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=F6MS0SFU)
150. Deja Duel! (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=T3YNQNVP)
151. An Unexpected Enemy (http://www.megaupload.com/?d=YZ5PSOQ0)
152. My Freaky Valentine (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=BKC2YGJN)
153. My Freaky Valentine (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=WFZYLETW)
154. My Freaky Valentine (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=BGL5VHSL)
155. The Challenge (http://www.megaupload.com/?d=D25LLCSQ)
156. Fate of the Pharaoh (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=LKFZYB3D)
157. Fate of the Pharaoh (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=DXAB9WEH)
158. Fate of the Pharaoh (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=9SK8ABCR)
159. Trial by Stone (http://www.megaupload.com/?d=90AZNCG0)
160. On the Wrong Track (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=MYMFT6GH)
161. On the Wrong Track (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=C79XON98)
162. On the Wrong Track (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=42O6LZIV)
163. Self Destruction (http://www.megaupload.com/?d=X7442XDU)
164. Reliving the Past (http://www.megaupload.com/?d=GJQEQ0Z4)
165. Deck of Armor (http://www.megaupload.com/?d=A1HEB79N)
166. Flight of Fear (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=ZD75WJVR)
167. Flight of Fear (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=AG2KOZB3)
168. Paradise Found (http://www.megaupload.com/?d=3AXXCFSH)
169. Fighting for a Friend (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=EXYWT05W)
170. Fighting for a Friend (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=XYEAFICZ)
171. Fighting for a Friend (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=IVU9TFHK)
172. Fighting for a Friend (Part 4) (http://www.megaupload.com/?d=MCK9PB82)
173. Fighting for a Friend (Part 5) (http://www.megaupload.com/?d=REH5E27K)
174. Grappling with a Guardian (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=F4F5IG9S)
175. Grappling with a Guardian (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=YS2LU6BY)
176. Grappling with a Guardian (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=APYR78BZ)
177. A Duel with Dartz (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=EGYY3ZNV)
178. A Duel with Dartz (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=J4LDS7DF)
179. A Duel with Dartz (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=06PDXPJY)
180. A Duel with Dartz (Part 4) (http://www.megaupload.com/?d=G6PUL7AL)
181. A Duel with Dartz (Part 5) (http://www.megaupload.com/?d=RJJLGNJM)
182. A Duel with Dartz (Part 6) (http://www.megaupload.com/?d=MI9XG1WK)
183. Rise of the Great Beast (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=H106WQR6)
184. Rise of the Great Beast (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=VABHOEN7
Season 5: Yu-Gi-Oh! Grand Championship

185. Unwanted Guest (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=ECATT1C3)
186. Unwanted Guest (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=1XSMLBE0)
187. Let the Games Begin! (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=KJOKWM07)
188. Let the Games Begin! (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=TLX4T70K)
189. Child's Play (http://www.megaupload.com/?d=8XV33M9Z)
190. Down in Flames (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=76YC1IWQ)
191. Down in Flames (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=IJM7EOVT)
192. A Brawl in a Small Town (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=ZU6QMTXT)
193. A Brawl in a Small Town (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=DAPVW22X)
194. One Step Ahead (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=O5I2B3OO)
195. One Step Ahead (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=R2IUHDXQ)
196. Sinister Secrets (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=5NG1EB16)
197. Sinister Secrets (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=CCW4T3OR)
198. Sinister Secrets (Part 3) (http://www.sexuploader.com/?d=PZUXHPEZ)
Season 6: Yu-Gi-Oh! Dawn of the Duel
199. Tomb of the Nameless Pharaoh (http://www.megaupload.com/?d=PZ49XFQL)
200. Spiritual Awakening (http://www.megaupload.com/?d=WS48ESFM)
201. Memoirs of a Pharaoh (http://www.megaupload.com/?d=IG79O8UC)
202. The Intruder (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=VK9YHM1Z)
203. The Intruder (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=3RHM1ZBH)
204. Makings of a Magician (http://www.megaupload.com/?d=7I2DWWSO)
205. Birth of the Blue-Eyes (http://www.megaupload.com/?d=9GVZCY6V)
206. Village of Lost Souls (http://www.megaupload.com/?d=SM5YH8XC)
207. A Reversal of Fortune (http://www.megaupload.com/?d=5J69W61F)
208. In Search of a King (http://www.megaupload.com/?d=I30YJVUT)
209. Village of Vengeance (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=PSQAE33M)
210. Village of Vengeance (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=0N3DAZEP)
211. Village of Vengeance (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=PL709PV6)
212. Village of Vengeance (Part 4) (http://www.megaupload.com/?d=UV2WEHOM)
213. Village of Vengeance (Part 5) (http://www.megaupload.com/?d=NJZ4PBI6)
214. Name of the Game (http://www.megaupload.com/?d=OARKMGHG)
215. The Dark One Cometh (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=O6RSSBE2)
216. The Dark One Cometh (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=ONYTT4BO)
217. The Dark One Cometh (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=M4ERT3V2)
218. The Dark One Cometh (Part 4) (http://www.megaupload.com/?d=KT2AT10S)
219. In the Name of the Pharaoh! (http://www.megaupload.com/?d=KDSXKY8P)
220. The Final Journey (http://www.megaupload.com/?d=XXM3CM99)
221. The Final Duel (Part 1) (http://www.megaupload.com/?d=MET2IJO9)
222. The Final Duel (Part 2) (http://www.megaupload.com/?d=F5FS17GH)
223. The Final Duel (Part 3) (http://www.megaupload.com/?d=THAMSR97)
224. The Final Duel (Part 4) (http://www.megaupload.com/?d=VBEM1C70)
Nguồn: http://www.yeuamnhac.com
Edge
Edge
Nhà thiết kế tài hoa
Nhà thiết kế  tài hoa

Tổng số bài gửi : 231
Join date : 01/06/2009
Đến từ : The United States of Play Boy
Jing : 823675
Được cảm ơn : 15

http://truongton.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết