PokeArt
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cheat pokemon Saphire

Go down

Cheat pokemon Saphire Empty Cheat pokemon Saphire

Bài gửi by chatonsanhdieu on Mon Jun 08, 2009 3:12 pm

Nguồn: poke-mega.org/forum

Spoiler:
Pokemon Sapphire


(Master code)
de00aafd
2ebd05d0
b4564efe
23f44bf2

Quick Level Up
a73ef090
2c4455a2
Infinite Money
e51e97c3
7858e4eb
One Hit Kill
9895dd46
94ab8b3d
Max Stats Pokemon 1
1d402457
62ef847e
45e7aab2
52553e86
8d4686f5
149a4baa
cb4da209
d4fac5dc
Rare Candy in PC
280ea266
88a62e5c
Potion in PC
a3cd9f55
4a0d960d
Antidote in PC
63885016
0d38247c
Burn Heal in PC
dde0011d
3f072333
Ice Heal in PC
97a9b783
cfc52e4b
Awakening in PC
aa0b6232
2151f53a
Prlyz Heal in PC
da535cbe
0bdc6e0f
Full Restore in PC
f6d63594
20b33e32
Max Potion in PC
b08eda7e
a87d63d3
Hyper Potion in PC
08bdbbf4
4ff4c719
Super Potion in PC
87a80e42
33708a3a
Full Heal in PC
5d73ef60
d4ee441c
Revive in PC
f2d41f01
62f78cc9
Max Revive in PC
9c51c651
033feef8
Fresh Water in PC
c7d5af06
b49f1eca
Soda Pop in PC
6dbd701f
302e78ac
Lemonade in PC
00261af5
7b62eda3
Moomoo Milk in PC
b0f1f5d8
62e04ca2
EnergyPowder in PC
dc4fc024
199873d5
Energy Root in PC
5279ff87
ef04f361
Heal Powder in PC
f6116f9d
c607dd51
Revival Herb in PC
a6a12e82
62adfb80
Ether in PC
6f68837c
5d4dca24
Max Ether in PC
b3ac040a
4c0c5aba
Elixir in PC
9b3a4a03
fe706d9f
Max Elixir in PC
612a0d7a
864b1d29
Lava Cookie in PC
14bffd56
6e8cb395
Blue Flute in PC
46fee43a
9a859daf
Yellow Flute in PC
94775111
7a490ed1
Red Flute in PC
0deecfe4
f9007419
Black Flute in PC
4eba1e65
2d1b2d8d
White Flute in PC
762917d1
2baadcb9
Berry Juice in PC
4345c521
6d375411
Sacred Ash in PC
344bc7c4
e55afaf4
Shoal Salt in PC
2012431b
94bdb28f
Shoal Shells in PC
1c80d1ac
89248469
Red Shard in PC
c279f319
53a95176
Blue Shard in PC
6cb8c417
68869b11
Yellow Shard in PC
4799de9c
f2eeb53a
Green Shard in PC
c6d679f9
59217e7f
HP Up in PC
ef059a66
1b91fa78
Protein in PC
3aed720e
ff66565d
Iron in PC
53d76827
dc9a4fd5
Carbos in PC
a5d07084
3f37875f
Calcium in PC
674ea957
454a04ef
PP Up in PC
79e495d9
5221d703
Zinc in PC
d0686c71
1f6e14f7
PP Max in PC
7a74d52c
460da729
Guard Spec. in PC
62599853
eec406a8
Dire Hit in PC
cd05e311
f4dcae67
X Attack in PC
1670c28a
ec8d1032
X Defend in PC
5ec420d3
e7257858
X Speed in PC
06ca7bea
5ef433ed
X Accuracy in PC
71fc053e
467adec4
X Special in PC
726d2643
9ecaf258
Poke Doll in PC
8cefcf6d
d6126ef2
Fluffy Tail in PC
804e38df
6fbd4b90
Super Repel in PC
98955089
3930b7fd
Max Repel in PC
08da1807
097673f4
Escape Rope in PC
088d15f0
d5affc6d
Repel in PC
8413d556
05b0a8e7
Sun Stone in PC
50c1cd99
d96b58b4
Moon Stone in PC
d708816f
c1207eb6
Fire Stone in PC
f6aafa8b
4d2c5f22
ThunderStone in PC
23abbf10
041ccbbe
Water Stone in PC
45734f06
591ecd99
Leaf Stone in PC
f668b3c9
14db1264
Tiny Mushroom in PC
e8183698
3824e31a
Big Mushroom in PC
9dd7eb17
2fb12733
Pearl in PC
436bc4df
89bed2fc
Big Pearl in PC
2c895f4b
c0c6ae9b
StarDust in PC
c5a21f18
7f5c2018
Star Piece in PC
37e60b65
2c503315
Nugget in PC
2663fe10
673311eb
Heart Scale in PC
000d4dd5
ebc33f52
Orange Mail in PC
4bf1b54e
b3c7b72b
Harbor Mail in PC
390f6e05
850b8de5
Glitter Mail in PC
faa3ccb7
8949309f
Mech Mail in PC
bfafa35d
2094294e
Wood Mail in PC
bfebfb65
d8f96d15
Wave Mail in PC
a4f13c30
7a4ea077
Bead Mail in PC
3b8a7bbc
2bafca20
Shadow Mail in PC
4b5a5d4a
1d3d9a45
Tropic Mail in PC
677b4c09
56d2964d
Dream Mail in PC
9f024f1d
2194b20c
Fab Mail in PC
f7913598
8f9308d2
Retro Mail in PC
b8c93252
ce9096a7
BrightPowder in PC
ea956364
3d7176fc
White Herb in PC
f2fec283
99ed9040
Macho Brace in PC
4ec9887d
122f0757
Exp. Share in PC
b964a353
b1c57054
Quick Claw in PC
20b7d908
3c8c9fe7
Soothe Bell in PC
a5c80201
3e9d4506
Mental Herb in PC
c6ea991b
d2a3b95c
Choice Band in PC
75c5c708
8dca058e
King's Rock in PC
f51ea1ac
7e24bb0b
SilverPowder in PC
3ebba7a0
ac0a2214
Amulet Coin in PC
9b0bda92
08ff0e13
Cleanse Tag in PC
681f7a0a
992db590
Soul Dew in PC
19144c10
261cef95
DeepSeaTooth in PC
534582db
455cfd1d
DeepSeaScale in PC
b3ef8b1c
57681183
Smoke Ball in PC
6305bd24
f2d75f14
EverStone in PC
ae9eba13
daaa43b8
Focus Band in PC
d6a88d7c
328b92b1
Lucky Egg in PC
e10654ac
92e9318d
Scope Lens in PC
3fe077e2
b0c72a6f
Metal Coat in PC
ff0d4611
b8b3b45e
Leftovers in PC
87a852ef
de6ef313
Dragon Scale in PC
e0183894
5392fa0d
Light Ball in PC
a2257b86
b0c711bf
Soft Sand in PC
78a030f9
46252f43
Hard Stone in PC
71f6c1d1
7d90fa46
Miracle Seed in PC
62ef5c64
a2f397f4
BlackGlasses in PC
fff731e6
337ea5f7
Black Belt in PC
9d039d14
30dffa5e
Magnet in PC
fcfbd8eb
c760e207
Mystic Water in PC
618c0e44
3fee1a00
Sharp Beak in PC
e37e8866
eed6862d
Poison Barb in PC
21d8fe93
7be262bb
NevermeltIce in PC
55c0e70f
0c97d0c2
Spell Tag in PC
e25842d2
425ed7cd
TwistedSpoon in PC
2dd41b69
2bf58871
Charcoal in PC
19c8d80b
cbceb692
Dragon Fang in PC
5715a104
a565be53
Silk Scarf in PC
bfa3fbe6
970c13f7
Up-Grade in PC
3a0c0727
1fb51b6d
Shell Bell in PC
23dcc7bd
31ef483c
Sea Incense in PC
9c5fff08
214012e5
Lax Incense in PC
4aa5b093
48de6224
Lucky Punch in PC
e610b5d4
724141b2
Metal Powder in PC
d94eb119
3e3f1344
Thick Club in PC
4427a961
21023b37
Stick in PC
1053015f
4fd5a82e
Red Scarf in PC
27033a90
7d8aeda6
Blue Scarf in PC
1e77466a
2c483089
Pink Scarf in PC
4e7b5d14
fbc1c759
Green Scarf in PC
21a5d4c8
e4950b7c
Yellow Scarf in PC
5a5d4d05
b6a08a8e
Master Ball Slot 1
c674b60f
b309f994
Ultra Ball Slot 1
d0c3783f
8ff5fa66
Great Ball Slot 1
bd3eca8a
9bbb6bf1
Poke Ball Slot 1
5c9cec08
89019167
Safari Ball Slot 1
7e1f44bd
bea0875b
Net Ball Slot 1
35c647c3
007fdecc
Dive Ball Slot 1
f5f6dd57
6afcc9a8
Nest Ball Slot 1
a23e2030
206c03db
Repeat Ball Slot 1
90ba25a6
72eab45f
Timer Ball Slot 1
339e2578
9afa390e
Luxury Ball Slot 1
13542708
1df71646
Premier Ball Slot 1
8c8c35d6
5f855140
All TM & HMs Set 1
8c0cc16c
dad28226
a6b5f36c
f631929e
1ee0bbce
09233084
564abe94
fee1f1ca
5d07cdf9
cd555b09
c13821c0
9b9ee46c
d630bc4f
770762c4
83933a01
cca4b116
3e1218b8
144911dc
62d36aba
e9fc3024
All TM & HM set 2
23e8f4b3
91fdd89d
5f3b2df5
383e1b97
57005f79
8bca504e
96f297e9
03dff4c3
c40ab6b3
4efb24b1
9bf9d359
a30af66b
1f3b4a2f
34610f64
5f18d2a8
776829cc
23f54542
05237afb
cdf13b36
58977e95
All TM & HMs Set 3
55b61e30
191cc297
55562348
6a58c8f2
c4ea1c73
c5f1e265
ed1bd0cd
b47de5c3
59755d87
d61614d6
4a1f8b63
1057c210
0f912e83
6be0af01
10028344
c2c2d852
28858c09
0c864649
6e1c0541
319b7266
All TM & HMs Set 4
8317b5d2
53219911
2b70e35a
2d0eaadc
b1a70bb7
620838fa
835a957a
f32e5c13
ca0bfada
a2bf26c6
7398c4b7
a85a77ae
88474d20
2d1dc60e
8722a4a2
db6bf3a8
ac391439
f6614795
b1cc2232
9761f359
All TM & HMs Set 5
a8d2640d
d558a81f
86dd6dcb
61c11fb0
bb60be2a
53a4dce3
d7145e55
3c6da77d
761ff481
b8c2a3ea
240597c9
b82cdd8e
d361df05
ff7c3826
9fbd1ccc
b4b5f544
b0ea43a0
5a2d4e88
e4f82bec
c73895fe
All TM & HMs Set 6
8cae9be9
575e4002
a752737f
644a6439
9a5be2ee
6aaa3503
ccd8defa
516a4969
8f3181cf
ebd5f6c3
54dade4e
3a48f216
265df732
46458589
237e291d
10f70973
All Key Items Set 1
f2b3907c
c578572d
2457ee57
5cdec13c
775b2e43
a9dabc63
126b78cb
f7a0d1a4
fd024bce
93e2d7e3
e1796fa2
9442a1c7
93afc0ca
f521c76e
032f007f
59d7d1ea
ae06f6e3
dbcfabce
f8b92f59
fc7b0482
All Key Items Set 2
e313fc0a
db6219cf
4637223e
a59fd2e6
ad7ddea1
8d70839c
5bf3c017
bf4eecbe
d29512de
557c782a
fbf15e16
fba84931
399fd57b
5c105172
337f00fe
58c4a878
96f33985
43d97a7f
bad43420
ef3adbb9
All Key Items Set 3
c2f4c461
567f7301
f3ac6cf8
1d2bc94a
0d9fd611
741e37d8
31338d06
0444ccf2
e2896483
e6d3e701
4d993fe6
ad217407
ad055782
f2935531
674ce1ae
3ba7a939
3dd14c84
4b48725e
All Berries Set 1
71cc5baa
762dbc30
cdc841b9
9ec36b18
720c44b5
0cb3f74d
5dc459d6
bfc6a0b4
5e6ec20e
06ee7412
f3ebf2b3
122ad4cc
e3fcd1b0
d15ec6fb
0c515db7
e8907a0e
eee0a443
ce97b07b
2ef5193c
28bf6ddc
All Berries Set 2
43e3a6a4
f7099f47
a9b9287d
541b88ff
8605fe00
aea2a52f
92e7ca3f
071b3f8c
1438b348
9dc0df80
af367af5
9e4bfecb
285df595
a3d867f1
91c27d11
53b6da4c
c6e30cca
bb474786
6a0206ce
94ab1012
All Berries Set 3
02d9b202
e5970077
bdfd396d
0397d36c
46cda54c
c9e8b092
a747c0db
8fb38764
4a0a5a3a
756bbad5
2e4adacc
598c880a
3f64d5f3
1132d357
430d56eb
ed1e03b4
72898c62
05b71054
904a7c15
950e9a25
All Berries Set 4
869f1575
1788f1f9
fed60c16
c69474d7
2089ce2a
3065966d
c3445ee4
840f3eb3
21cada56
590fca86
c5fb644e
d0baf152
67f20f20
5e1eb5ec
704cecd0
57e8be67
e324a6d6
3eb0854c
557ed39b
7d41c272
All Berries Set 5
99906000
ef034456
e14b031f
0767c537
0a4e8178
ee66669b

Admin close giùm..........................không bàn tán lung tung.
chatonsanhdieu
chatonsanhdieu
Nhà thiết kế chuyên nghiệp
Nhà thiết kế chuyên nghiệp

Tổng số bài gửi : 578
Join date : 01/06/2009
Đến từ : Nơi Shaymin ở...............thiên đường của các loài hoa
Jing : 835429
Được cảm ơn : 27

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết