PokeArt
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl

Go down

Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl Empty Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl

Bài gửi by chatonsanhdieu on Mon Jun 08, 2009 2:57 pm

Nguồn: poke-mega.org/forum

Lưu ý Cheat chỉ dùng cho giả lập No$GBA 2.6 trở lên
Spoiler:
Bắt đầu game với Running Shoes
621c59c8 00000000
b21c59c8 00000000
200014da 00000001
d2000000 00000000

Max tiền (Nhấn L+R)
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
000002e4 000f423f
d2000000 00000000


Đánh 1 đòn hạ đối thủ (Nhấn Select trong Battle)
Lưu ý: code này chỉ có tác dụng với pokemon hoang dã xuất hiện bất kì, không dùng được với trainer khác
94000130 000003fb
62106fc0 00000000
b2106fc0 00000000
1004868c 00000001
d2000000 00000000

Phục hồi HP trong trận đấu (Nhấn START)
94000130 fff70000
62106fc0 00000000
b2106fc0 00000000
100485cc 000003e7
100485d0 000003e7
d2000000 00000000

EXP CODES:

Nhận nhiều EXP (Giữ phím R vào lúc kết thúc trận đấu)
Code này dùng để giúp pokemon lên level nhanh, nếu pokemon của bạn từ level 40 trở lên, bạn nên dùng code bên dưới
94000130 000002ff
62106fc0 00000000
b2106fc0 00000000
100458dc 00000500
d2000000 00000000
Nhận nhiều EXP hơn code trên (Giữ phím R vào lúc kết thúc trận đấu)
Sử dụng code này khi pokemon lên level chậm khi dùng code phía trên
94000130 000002ff
62106fc0 00000000
b2106fc0 00000000
100458dc 0000270f
d2000000 00000000

Items trong ngăn 1 của Bag (nhấn L+R)

Leftovers x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e700ea
d2000000 00000000

Sun Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70050
d2000000 00000000

Moon Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70051
d2000000 00000000

Fire Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70052
d2000000 00000000

Thunder Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70053
d2000000 00000000

Water Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70054
d2000000 00000000

Leaf Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70055
d2000000 00000000

Shiny Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7006b
d2000000 00000000

Dusk Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7006c
d2000000 00000000

Dawn Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7006d
d2000000 00000000

Oval Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7006e
d2000000 00000000

Cracked Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7006f
d2000000 00000000

Ever Stone x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e700e5
d2000000 00000000

Root Fossil x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70063
d2000000 00000000

Claw Fossil x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70064
d2000000 00000000

Helix Fossil x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70065
d2000000 00000000

Dome Fossil x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70066
d2000000 00000000

Old Amber x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70067
d2000000 00000000

Skull Fossil x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70068
d2000000 00000000

Shield Fossil x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70069
d2000000 00000000

Shell Bell x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e700fd
d2000000 00000000

Sea Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e700fe
d2000000 00000000

Lax Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e700ff
d2000000 00000000

Lucky Punch x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70100
d2000000 00000000

Fire Orb Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7012a
d2000000 00000000

Water Drop Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7012b
d2000000 00000000

Thunder Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7012c
d2000000 00000000

Green Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7012d
d2000000 00000000

Ice Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7012e
d2000000 00000000

Fist Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7012f
d2000000 00000000

Poison Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70130
d2000000 00000000

Great Land Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70131
d2000000 00000000

Blue Sky Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70132
d2000000 00000000

Mysterious Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70133
d2000000 00000000

Larva Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70134
d2000000 00000000

Boulder Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70135
d2000000 00000000

Spirit Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70136
d2000000 00000000

Dragon Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70137
d2000000 00000000

Long Face Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70138
d2000000 00000000

Iron Plate x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70139
d2000000 00000000

Earie Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7013a
d2000000 00000000

Rock Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7013b
d2000000 00000000

Full Stomach Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7013c
d2000000 00000000

Small Wave Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7013d
d2000000 00000000

Flower Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7013e
d2000000 00000000

Lucky Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7013f
d2000000 00000000

Clear Incense x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70140
d2000000 00000000

Protector x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70141
d2000000 00000000

Electrizer x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70142
d2000000 00000000

Magmarizer x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70143
d2000000 00000000

Eerie Patch x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70144
d2000000 00000000

Reaper Cloth x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70145
d2000000 00000000

Sharp Claw x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70146
d2000000 00000000

Sharp Fang x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70147
d2000000 00000000

Amadant Orb x999
B94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70087
d2000000 00000000

Lumious Orb x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70088
d2000000 00000000

Magnifying Glass x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70109
d2000000 00000000

Concentration Band x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7010a
d2000000 00000000

Wisdom Glasses x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7010b
d2000000 00000000

Expert Belt x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7010c
d2000000 00000000

Light Clay x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7010d
d2000000 00000000

Life Orb x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7010e
d2000000 00000000

Powerful Herb x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7010f
d2000000 00000000

Toxic Orb x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70110
d2000000 00000000

Flame Orb x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70111
d2000000 00000000

Focus Strip x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70113
d2000000 00000000

Focus Lens x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70114
d2000000 00000000

Metronome x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70115
d2000000 00000000

Black Steel Orb x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70116
d2000000 00000000

Shining Tail x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70117
d2000000 00000000

Red Thread x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70118
d2000000 00000000

Black Sludge x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70119
d2000000 00000000

Cold Rock x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7011a
d2000000 00000000

Sandy Rock x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7011b
d2000000 00000000

Hot Rock x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7011c
d2000000 00000000

Wet Rock x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7011d
d2000000 00000000

Scythe Rock x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7011e
d2000000 00000000

Adherence Scarf x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e7011f
d2000000 00000000

Hooked Spikes x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70120
d2000000 00000000

Beautiful Skin x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70127
d2000000 00000000

Large Root x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70128
d2000000 00000000

Adherence Glasses x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000890 03e70129
d2000000 00000000

Medicne Items Bag (Nhấn L+R)
Rare Candy x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e70032
d2000000 00000000

HP UP x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e7002d
d2000000 00000000

Protein x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e7002e
d2000000 00000000

Iron x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e7002f
d2000000 00000000

Carbos x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e70030
d2000000 00000000

Calcium x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e70031
d2000000 00000000

Zinc x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e70034
d2000000 00000000

PP Max x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e70035
d2000000 00000000

Full Restore x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000dac 03e70017
d2000000 00000000

Ball Bag (Nhấn L+R)

Master Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70001
d2000000 00000000

Dusk Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e7000d
d2000000 00000000

Net Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70006
d2000000 00000000

Dive Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70007
d2000000 00000000

Nest Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70008
d2000000 00000000

Repeat Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70009
d2000000 00000000

Timer Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e7000a
d2000000 00000000

Luxury Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e7000b
d2000000 00000000

Premier Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e7000c
d2000000 00000000

Heal Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e7000e
d2000000 00000000

Quick Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e7000f
d2000000 00000000

Cherish Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70010
d2000000 00000000

Poke Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70004
d2000000 00000000

Great Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70003
d2000000 00000000

Ultra Ball x999
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
00000f4c 03e70002
d2000000 00000000

Có mọi TM's & HM's (Nhấn SELECT+L)
94000130 fdfb0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
d5000000 005f0148
c0000000 00000064
d6000000 00000bec
d4000000 00000001
d2000000 00000000

Full Pokedex (L+R+SELECT)
94000130 fcfb0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
e000154c 00000124
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff f0001fff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff
ffffffff ff001fff
70000000 00000000
00000000 08050000
00000000 00000000
00000000 00032000
00000000 02000000
00000000 08000000
80000000 00800000
20000000 00000080
7fffffff fffffffc
ffffffff 7ffff9ff
ffffffff ffffffff
ffffffff ffffe7ff
ffffffff feffffff
ffffffff efffffff
dfffffff ffffffff
fbffffff 00ffffff
00000000 f0f0ffff
03020100 07060504
0b0a0908 0f0e0d0c
13121110 17161514
1b1a1918 00000000
d2000000 00000000
Đi xuyên tường:
Cấn thận trước những gì bạn sắp đi xuyên qua, nếu bạn đi quá xa ra ngoài ranh giới vốn có của game, có thể bạn sẽ bị khoá lại, ko thể di chuyển nữa
Đi xuyên tường
Đi xuyên qua cả những vật trên đường
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
chatonsanhdieu
chatonsanhdieu
Nhà thiết kế chuyên nghiệp
Nhà thiết kế chuyên nghiệp

Tổng số bài gửi : 578
Join date : 01/06/2009
Đến từ : Nơi Shaymin ở...............thiên đường của các loài hoa
Jing : 834429
Được cảm ơn : 27

Về Đầu Trang Go down

Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl Empty Re: Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl

Bài gửi by chatonsanhdieu on Mon Jun 08, 2009 2:58 pm

Nguồn poke-mega.org/forum

Spoiler:
Tất cả badges
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
200002EA 000000FF
D2000000 00000000

Pokémon Modifier L+R
94000130 FDFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
94000130 FEFF0000
00000890 01ED005D
D0000000 00000000
DA000000 00000892
C0000000 0000000B
0002461C 00000064
D7000000 00024620
DC000000 00000006
D2000000 00000000
nhấn L và chạy qua bãi cỏ


Shiny Code
12068AC6 000046C0
Trainer Card R+A=activate L+A=deactivate

Tất cả Pokétch
94000130 FCFF0000
B21C4D28 0000000
B0000008 0000000
000013B8 01011903
C0000000 00000017
200013BC 00000001
nhấn L+R

Có tất cả Underground Goods
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
E0004544 00000028
29565726 35343314
852B3736 2C47550F
7B0E3D76 0000002E
00000000 00000000
00000000 00000000
D2000000 00000000

Darkrai Event
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
0000AA3C EDB88320
2000AA68 00000008
D2000000 00000000

Shaymin Event
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
0000AA68 00000009
D2000000 00000000

Mystery Gift
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
200002B4 00000001
D2000000 00000000

Rare Candy x999
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
00000DAC 03E70032
D2000000 00000000

Boy Trainer (L+R)
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
200002E8 00000000
D2000000 00000000

Girl Trainer (L+R)
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
200002E8 00000001
D2000000 00000000

Cherish Balls (L+R)
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
00000F4C FFFF0010
D2000000 00000000

Toàn bộ Pokéball
9223C1F4 00002801
1223C1F4 00004280
D2000000 00000000
chatonsanhdieu
chatonsanhdieu
Nhà thiết kế chuyên nghiệp
Nhà thiết kế chuyên nghiệp

Tổng số bài gửi : 578
Join date : 01/06/2009
Đến từ : Nơi Shaymin ở...............thiên đường của các loài hoa
Jing : 834429
Được cảm ơn : 27

Về Đầu Trang Go down

Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl Empty Re: Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl

Bài gửi by chatonsanhdieu on Mon Jun 08, 2009 2:59 pm

Nguồn: poke-mega.org/forum

Spoiler:
Tất cả Pokemon đều học được tất cả TM

0206D9A0 00D400D4

0206D9A4 00D400D4

0206DA3C E0044D00

0206DA40 FFFFFFFF

Manaphy (vào shop)
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
0000AA3C EDB88320
2000AA68 00000007

Có tất cả Accessory
94000130 fcff0000
B21c4d28 00000000
B0000004 00000000
E0004e14 00000024
Ccffffff aaaacccc
Aaaaaaaa aaaaaaaa
Aaaaaaaa aaaaaaaa
999999aa 00099999
Ffffffff 00000000
20004e38 0000007f
Tất cả Poffin trong Poffin cáe lv 99 (nhấn L+R)
D2000000 00000000
94000130 fcff0000
b21c4d28 00000000
b0000004 00000000
e00052bc 00000007
6363631c 00636363
d2000000 00000000
chatonsanhdieu
chatonsanhdieu
Nhà thiết kế chuyên nghiệp
Nhà thiết kế chuyên nghiệp

Tổng số bài gửi : 578
Join date : 01/06/2009
Đến từ : Nơi Shaymin ở...............thiên đường của các loài hoa
Jing : 834429
Được cảm ơn : 27

Về Đầu Trang Go down

Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl Empty Re: Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl

Bài gửi by chatonsanhdieu on Mon Jun 08, 2009 3:01 pm

Nguồn: poke-mega.org/forum

Spoiler:
Berry (tên tiếng Nhật) (nhấn L+R)

Apicot Berry x999

94000130 fcff0000 b21c4e68 00000000 b0000004 00000000 00000e4c 03e700cd d2000000 00000000

Starf Berry x999

94000130 fcff0000 b21c4e68 00000000 b0000004 00000000 00000e4c 03e700cf d2000000 00000000

Mikuru Berry x999

94000130 fcff0000 b21c4e68 00000000 b0000004 00000000 00000e4c 03e700d1 d2000000 00000000

Biaa Berry x999

fcff0000 b21c4e68 00000000 b0000004 00000000 00000e4c 03e700d1 d2000000 00000000

Biaa Berry x999

94000130 fcff0000 b21c4e68 00000000 b0000004 00000000 00000e4c 03e700d2 d2000000 00000000
chatonsanhdieu
chatonsanhdieu
Nhà thiết kế chuyên nghiệp
Nhà thiết kế chuyên nghiệp

Tổng số bài gửi : 578
Join date : 01/06/2009
Đến từ : Nơi Shaymin ở...............thiên đường của các loài hoa
Jing : 834429
Được cảm ơn : 27

Về Đầu Trang Go down

Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl Empty Re: Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl

Bài gửi by chatonsanhdieu on Mon Jun 08, 2009 3:02 pm

Nguồn: poke-mega.org/forum

Spoiler:
Đi xuyên tường:
Cấn thận trước những gì bạn sắp đi xuyên qua, nếu bạn đi quá xa ra ngoài ranh giới vốn có của game, có thể bạn sẽ bị khoá lại, ko thể di chuyển nữa
Đi xuyên tường
Đi xuyên qua cả những vật trên đường
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc00
d2000000 00000000
923fcc00 0000001e
b21c5a08 00000000
2000210c 0000000e
d2000000 00000000
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc04
d2000000 00000000
923fcc04 0000001f
b21c5a08 00000000
2000210c 0000000f
d2000000 00000000
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc08
d2000000 00000000
923fcc08 0000001c
b21c5a08 00000000
2000210c 0000000c
d2000000 00000000
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc0c
d2000000 00000000
923fcc0c 0000001d
b21c5a08 00000000
2000210c 0000000d
d2000000 00000000

Chạy xuyên tường
Chạy xuyên qua cả những vật trên đường
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc00
d2000000 00000000
923fcc00 0000001e
b21c5a08 00000000
2000210c 0000005a
d2000000 00000000
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc04
d2000000 00000000
923fcc04 0000001f
b21c5a08 00000000
2000210c 0000005b
d2000000 00000000
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc08
d2000000 00000000
923fcc08 0000001c
b21c5a08 00000000
2000210c 00000058
d2000000 00000000
b21c5a08 00000000
da000000 0000210c
d3000000 00000000
d7000000 023fcc0c
d2000000 00000000
923fcc0c 0000001d
b21c5a08 00000000
2000210c 00000059
d2000000 00000000
chatonsanhdieu
chatonsanhdieu
Nhà thiết kế chuyên nghiệp
Nhà thiết kế chuyên nghiệp

Tổng số bài gửi : 578
Join date : 01/06/2009
Đến từ : Nơi Shaymin ở...............thiên đường của các loài hoa
Jing : 834429
Được cảm ơn : 27

Về Đầu Trang Go down

Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl Empty Re: Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl

Bài gửi by chatonsanhdieu on Mon Jun 08, 2009 3:03 pm

Nguồn: poke-mega.org/forum

Spoiler:
Code chưa chắc có thể xài dc
Cần có thiết bị gameshark để chơi
Mewtwo:
94000130 FCFF0000 B21C4D28 00000000 B0000004 00000000 E0010330 00000088 A1EDA1EE E07E0000 FDFEE569 094E9421 F765A78A 25B3BDFB 71DBA672 1522B138 7CBA1A2F B8F8B190 92027A1A 5CE575FC 117B1CAC 3DB9085F 485EFB97 C1BFB9B0 02A1CBFC EFC86794 815B7029 6CD9123B DA345329 2B9C615A 8DA5E963 BDB54704 D2A56707 3F4BA472 D571D5E8 2A4F45E4 BB304B32 9647097E BFF81697 F0088C5E CDEECE41 2A9913BD D2000000 00000000.

YOU WILL FIND THIS POKEMON IN PC BOX 5 OH AND DONT FORGET TO PRESS L+R TO ACTIVATE THE CHEATS IN THE GAME.


All pokeball seals-
Just press L and R then you get all pokeball seals:
94000130 fcff0000
B21c4d28 00000000
B0000004 00000000
E00063e4 0000004c
63636363 63636363
63636363 63636363
63636363 63636363
63636363 63636363
63636363 63636363
63636363 63636363
63636363 63636363
63636363 63636363
63636363 63636363
63636363 00000000
20006430 00000063
D2000000 00000000

This code is for Pokemon Pearl, to get Azural. It's the only Gameshark code I could find.
You need a gameshark device, to use this code.

94000130 FCFF0000 B21C4D28 00000000 B0000004 00000000 E0000304 000000EC A604A604 B38D0000 CF14E225 D61D02A4 A4A02E99 08136C54 88195E8C 2656F3D4 2D4EC5B9 D5E6619C 049AC7C8 232122A1 27122DA5 8DDE203E B22424BF AEFC59A5 CECD11CB FDE1AA1E 8CA24D08 A0A14030 67497990 CD36F531 52D2D92B 901E9DC2 A99C4939 51A66B22 993E4BCC 8E053936 A468C5CD D4A82290 6E319818 18B4B799 4BB1B475 022ADC52 E3CC85A8 23432DFD E9A681A3 680D3A37 61BC0C9A A3968DFD C7DEC548 04F3B6D7 AE875AB1 CD0791FE 223C6876 C2BA30EC CC74C603 BD18B361 0F3518D7 23310852 A195C09B 8640CA22 707D7075 BA0FAA0F C7B0099C 0F991EEE 070B8B2F 95F04B1A 680D2B42 00000000 D2000000 00000000
The following codes are for Pokemon Pearl. You need an Action Reply device to use the codes, good luck!

All Medicine:
94000130 FCFF0000
B21C4D28 00000000
B0000004 00000000
E0000DAC 000000A0
03E30011 03E30017
03E30018 03E30019
03E3001A 03E3001E
03E3001F 03E30020
03E30021 03E30022
03E30023 03E3002B
03E3002C 03E30026
03E30027 03E30028
03E30029 03E30012
03E30013 03E30014
03E30015 03E30016
03E3001B 03E30024
03E3002A 03E3001C
03E3001D 03E30025
03E3002D 03E3002E
03E3002F 03E30030
03E30031 03E30032
03E30033 03E30034
03E30035 03E30036
00000000 00000000
D2000000 00000000


This code will give you Dawns team so far. You will get the following: empolion, lopunny, pachisiru, and floatzel. They have max stats, all shiny, all girls, wonder guard. It will also give you all seals, all poketch appliances. It is pokesav generated. Make sure you have crappy pokemon in your first 4 party slots, you will lose the first 4 pokemon.

94000130 FCFF0000 B21C4D28 00000000 B0000004 00000000 E0000304 000000EC ED03ED05 427A0000 970E791D 4DCAF93B CB1F0EDD C87D05F5 0CEEEEC0 6597F6DF 6E692969 52C1BE7E 588A4509 13D96018 6C1A6F03 FE721A4D DE1CAE88 5F3990BD F156FB9B 52681483 53C18DE4 0ABA28EA 9E5638C0 76811576 1EBCAC8C B08BE5A7 0B3F9CDB 543D685D 66F5E175 10D8384B 02532673 E921F09E 9BAE41CC 9CDF194C 454A14D1 11C9B015 43D9B3C1 164003DC 9391C9E7 0AC2AC5D CD3D01CC 04F6650A 84FCEAA6 3946A8C4 827EBF5A 5D306E97 F1FD5BD9 522C1183 2BAA2BC6 8AC514E3 1D19BD73 288EF1AD 5A58DACB 055673F9 2C434C72 1B9A6CBF 3016AB2A 023ABBE4 5C44E378 6F6FF677 7E864F86 00000000 E00003F0 000000EC CF0FCF09 56850000 A7EDCA58 08A7509C 9AB74432 8C765F3E 8F53B5D4 FF8EBE06 2E30C58B 86F0C639 0384E4A6 796D6B1C D992953A AD15C057 627BA8CB 9D73714F 41848B3E E6FD1C21 96DE66F3 C871FFB1 56458B23 2F6A479C F4D1E13E 9AC91C7A 0E2CD9EA 8ABC5B62 BE431AE0 F8AAD22C C1808C51 2437E709 764F0CDA E3C9A0DC 90CE51A3 2C015C02 2F3764C6 024EEC6A FCA2CD0D E3E428F6 9B43210B AA697698 D8DA4F0E 8CE172D1 71BC2DCD BFA0324F 00FEAF42 3AC0580D 0D0934CB F13055B3 FB1102EA C6EB4A17 5265ED6C B66C4405 E108A1CD D961ED42 958133DA 489EE1CE 21EFD098 0754376A BC5FBB64 00000000 E00004DC 000000EC 81018101 58320000 D37F028B EB91A2F3 032F05A4 44D9558A 6336EFC9 7656F9FB C03EB029 7D2EAF2C F562BED9 B84D62F3 D0F97011 887E1E0F B8305B08 85040137 D91C1A05 23360D80 A141EF68 BC8D783B 3C2D67A0 C29E6D4E C7411B8C 2ED24270 F2A5497E EB3E9E99 B0862857 DD1329C9 F4196253 9E5690DC DAF6DCBE F9B32D91 6D873516 EAB137E4 1F586AB8 762820DF 8C11C760 86AD0232 9292AA28 3F7201B4 169FE2F5 23FF6344 B742652E 0A4CC62E 1B48ED65 1493D659 03056562 A25B6FB3 80D07728 F62D3A31 37D4F29D 828D0213 B427E970 1228506C 301BA536 3F4907E1 5AD4DBD6 EE9109B0 F41AC627 00000000 E00005C8 000000EC 12051207 5A210000 2B2C33B4 2984175A CA42C211 508413B6 84EE0B46 9850A1A0 A3D80DA4 0F76CFA6 D0D1446A EC0258B0 8AA31077 24049EE3 5B12ED9C 64CAE294 C6BEF277 414F37B2 347DB276 8935DCE1 05D21575 6E3A73B4 C7A40427 922256AE CAA52212 BD10138B 8CA6D7D7 98C93EEF BABC450B 03DBB40E 4F197DDA 12FC0B00 0AA627DB 157C21EB 10D9F011 D5C516CB 66380A17 5DA5A4CD F1A135BE 408499D1 310B59DE B644B38B 802AC9F2 B6686BB8 750C1AAA 60F93995 043D04C7 8FF453E4 7062A7F3 A162C6CC 3469AD4B CEA603FD 5D010E1D A5155117 054C82F2 73CBB84B EAD3DECE C2BC5F43 4CBADAB5 00000000 200013B8 00000003 200013BA 00000000 200013B9 00000019 E00013BB 00000018 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 200013D3 00000001 E00063E4 0000004C 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 63636363 00000000 20006430 00000063 D2000000 00000000


All Accessories:
94000130 fcff0000
B21c4d28 00000000
B0000004 00000000
E0004e14 00000024
Ccffffff aaaacccc
Aaaaaaaa aaaaaaaa
Aaaaaaaa aaaaaaaa
999999aa 00099999
Ffffffff 00000000
20004e38 0000007f
D2000000 00000000


The following codes are for Pokemon Diamond, and you need an Action Replay to use them.

Dolls
94000130 fdff0000
B21c4d28 00000000
B0000004 00000000
E0004544 00000028
715d7874 6560795c
707e5f6b 7a7d6c7f
6a756e77 68807364
7b6f6967 6361625e
6d727c66 00000000
D2000000 00000000

Under Ground Goods [first]
94000130 fcff0000
B21c4d28 00000000
B0000004 00000000
E0004544 00000028
29565726 35343314
852b3736 2c47550f
7b0e3d76 0000002e
00000000 00000000
00000000 00000000
D2000000 00000000

Under Ground Goods [Second]
94000130 fcff0000
B21c4d28 00000000
B0000004 00000000
E0004544 00000028
2539184e 891b5124
121a304f 0c525a3c
1d4b283a 50172a19
1e55310a 00000076
00000000 00000000
D2000000 00000000

Under Ground Goods and All traps
94000130 fcff0000
B21c4d28 00000000
B0000004 00000000
E000451c 00000028
1b1a1918 210e1713
1d1f101e 060b0a16
1c050807 01040302
140d200c 12110f15
00000009 00000000
E0004544 00000028
43424140 22104a59
2d13463b 861c084d
543f3e45 23382f58
5b448a27 204c8832
48161f49 21158753
D2000000 00000000
chatonsanhdieu
chatonsanhdieu
Nhà thiết kế chuyên nghiệp
Nhà thiết kế chuyên nghiệp

Tổng số bài gửi : 578
Join date : 01/06/2009
Đến từ : Nơi Shaymin ở...............thiên đường của các loài hoa
Jing : 834429
Được cảm ơn : 27

Về Đầu Trang Go down

Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl Empty Re: Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl

Bài gửi by chatonsanhdieu on Mon Jun 08, 2009 3:04 pm

Nguồn: poke-mega.org/forum

Spoiler:
Thêm code có thể bắt Pokemon của mấy trainer (sau khi bắt xong trận đấu sẽ ngừng ngay lập tức nên kiếm con hiếm mà bắt nhé nhất là những con tiến hoá bằng cách trade)
9223B5FA 00002101
1223B5FA 00002100
D2000000 00000000

Code sau khá hay: nhấn L + R và sẽ nhận dc 3 pokemon trong party max stat, có status pokerus, shiny, ability wonder Guard, all Ribbon, các chỉ số contest max, move tuyệt ( cái này thì không nên xài nhiều vì không công bằng cho mấy trainer lắm )

Spiritomb mà có Wonder Guard thì chỉ có nước khóc94000130 FCFF0000 B21C4D28 00000000 B0000004 00000000 E0000B24 000000C8 000101AC 000101AD 000101AE 000101AF 000101B0 000101B1 000101B2 000101B3 000101B4 000101B5 000101B6 000101B7 000101B8 000101B9 000101BA 000101BB 000101BC 000101BD 000101BE 000101BF 000101C0 000101C1 000101C2 000101C3 000101C4 000101C5 000101C6 000101C7 000101C8 000101C9 000101CA 000101CB 000101CC 000101CD 000101CE 000101CF 000101D0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 E0000304 000000EC 7E0A7E08 A3410000 DC5DF67E C57300D3 F8871266 7443F3D4 B5924246 37749426 4E543A30 372B568C 76212275 EAAA5294 B558AF07 2C4BA887 40E037ED 6603A504 10333550 C514BB12 BEF5AFDF 9540C0F9 A1FE3E58 4DB44AE0 86B703CB ACAF9633 B2D41D46 D343E5CB 93D25968 D5FBF720 DBC614BE 418DF28F 82F99E12 197FCA88 1AFE78E0 F37BF9EA BCAC5F0E 2AFEAE60 F15226DB 0C017F99 7E168809 3E01E79E BEB91205 33F1A274 1A8DC471 DC9C1BB1 CA1431C2 74EB6DAA 836102FF 49AD954B 84774DB6 6FBB244B C20EF354 DA5DE2A0 3E97A1B6 73EC1335 CD7E48FF 1CB84FDA C6AE1AAB B42B307C 6E5965E4 00000000 E00003F0 000000EC AF08AF0A 3AC70000 0DDA0E1E B187B0EF 7F02C45F 43E1724E C45AF102 FC84761B 4F0E5429 6B443BD8 3788AC21 D71EE3FA 0E0BABE0 C2DAB611 FA6EC303 6B98B5A9 40FD390B BEA00A50 DBE5B239 7B196253 D561DC04 3105B825 D6FA8B5D 0EA7D2FD 99820150 280E558B BA91B149 81EA2257 057E42B6 F65F6742 2CF0126D B589173C A3BA28F5 8CA0B87A 45AE17C3 85B1EC30 C3B4F43F B9F23524 45D7E44E 9B3F3D52 C7660A08 AC4655FC BE8FEF2D DCA052E2 01DA23EE F8858658 827A802D 50F7B870 9E41E890 E002E1D1 E7877777 6D45BFCC 8750412A 76B095B0 9DAD2752 E18EAF5C 44626FAA B7C57916 17C811F6 00000000 E00004DC 000000EC B5EBB5EE CBED0000 0B462432 B476FB7C BF8EF480 CA32B1BE 3498EF5D 469FA2FD F825B6C9 82321C3E 3ACFBACC CCD51EA7 34853E18 752983D1 D37D614F 12622C72 51D3AF2A 811403F4 10524B40 FB98E381 EE4E718A 6D4E0186 179B26B5 47BA9762 D366F24B 590CB138 9A311E12 F92621A3 C95901DF 4275E273 1EE2F6BC 4B748F93 FECDCF7F 4C29CEFD CF396ADF BECAE0DB 718B14A2 ACC96E45 ECC1A6A7 FD6AB906 65753E96 70BBFC77 3261148B DF1F2766 65517C4E 79BE52E2 27AD5EB6 F72CDA71 FAC3EF2D 1DEA2E23 EFEEDDEC 7332B1E3 3EF47968 11F43E0F DEB0730B EE1B154B 03F03B27 08136392 AAA02826 00000000 D2000000 00000000
chatonsanhdieu
chatonsanhdieu
Nhà thiết kế chuyên nghiệp
Nhà thiết kế chuyên nghiệp

Tổng số bài gửi : 578
Join date : 01/06/2009
Đến từ : Nơi Shaymin ở...............thiên đường của các loài hoa
Jing : 834429
Được cảm ơn : 27

Về Đầu Trang Go down

Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl Empty Re: Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl

Bài gửi by chatonsanhdieu on Mon Jun 08, 2009 3:06 pm

Nguồn: poke-mega.org/forum

Spoiler:
Pokemon Diamond ARCode New

Code mới nào....!!!!
Set Pokemon Natures
12066D98 000024XX
XX đc thay thế bởi những số sau :
00 : Hardy
01 : Lonely
02 : Brave
03 : Adamant
04 : Naughty
05 : Bold
06 : Docile
07 : Relaxed
08 : Impish
09 : Lax
0A : Timid
0B : Hasty
0C : Serious
0D : Jolly
0E : Naive
0F : Modest
10 : Mild
11 : Quiet
12 : Bashful
13 : Rash
14 : Calm
15 : Gentle
16 : Sassy
17 : Careful
18 : Quirky

Sửa Stat của Pkm
12066C9C 000020XX - HP
12066CB2 000020XX - Attack
12066CC8 000020XX - Def
12066CDE 000020XX - Speed
12066CF4 000020XX - Special attack
12066D0A 000020XX - Special defense
Thay XX bằng số bạn muốn nhé...
chatonsanhdieu
chatonsanhdieu
Nhà thiết kế chuyên nghiệp
Nhà thiết kế chuyên nghiệp

Tổng số bài gửi : 578
Join date : 01/06/2009
Đến từ : Nơi Shaymin ở...............thiên đường của các loài hoa
Jing : 834429
Được cảm ơn : 27

Về Đầu Trang Go down

Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl Empty Re: Cheat Code Pokemon Diamond/Pearl

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết